Om oss och vår vision med Skullaryd Älgpark

Parken drivs av Erik Öster.

Erik är 29 år gammal och har sen han var liten alltid varit nära djur och natur. Det var därför naturligt för Erik att gå lantbruksskola. Där föddes iden om att utöka Morfar Tores befintliga hjorthägn. Arbetet påbörjades 2012 och sommaren 2014 är det äntligen dags att öppna parken för allmänheten.

Skullaryds Gård har anor som går tillbaka till Vikinga tiden. På eller i nära anslutning till parken finns odlingsrösen samt en runsten. Den nuvarande bebyggelsen är från mitten av 1800 talet men vissa byggnader är från 1700-talet, hela parken ligger i en naturskön omgivning.

Vår vision...

Syftet med Skullaryd Älgpark är att ge besökare en möjlighet att komma ut på landet och se svenska vilda djur.

Vi vill kunna visa djuren i samarbete med skolor och kurser vid undervisning om ekologi och samspel mellan svenska klövviltsarter. Därför är det för oss viktigt att behålla känslan och respekten för att det är vilda djur.

Våra djur hålls i stora hägn med en för arten så naturlig miljö som möjligt. Alla djur som hålls i parken är uppfödda i fångenskap men de tillhör fortfarande vilda djurarter.

Älgen är skogens konung så att våra älgar ska ha tillgång till skogar tycker vi är lika självklart som att kronhjorten har sumpmark. Djuren kan i och med detta beskådas i sin naturliga miljö. Ett tips är att ta med sig kikaren.

Vi har ett brinnade intresse för djuren som vi gärna vill dela med dig. Varmt välkommen till oss på Skullaryd Älgpark.